CYPRUS FEDERATION OF AUTHENTIC TAEKWON-DO
(CTTF)  

CYPRUS FEDERATION OF AUTHENTIC TAEKWON-DO
# MO 734 (Current): Renew Now
Onoufriou Kliridi no8
Paphos
8020
CYPRUS
Cyprus
+35799999911
[email protected]
ContactPetros Petrou
PresidentAlkiviadis Anastasiou
Vice PresidentIsmini - Sofia Nteli
SecretarySavvas Naziris
TreasurerZacharias Zachariou