ITF International Umpires
Member Organisations | Search / Verify Members | International Umpires | International Instructors | Approved Coaches

Choose a Country:
Selected (click to remove or Show All):
Search
Showing 36 Umpires
Baboelal, Trisha
Class B No 66-2283 06/12/2020
Bekkers, Gregory
Class B No 66-2249 06/12/2020
BIN MAHMET, ZAMRIE RISMAWADI
Class B No 68-2577 05/06/2022
BIN MOHAMED, KHEIRUL HISYAM
Class A No 66-2256 06/12/2020
BIN MORSHIDI, ZAIDI
Class B No 68-2578 05/06/2022
BINTI HUSAIN, ZALWANI
Class A No 68-2579 05/06/2022
BOON, KEN LOON
Class A No 66-1774 06/12/2020
Brand, Rico
Class B No 66-2278 06/12/2020
Chan, Sharon
Class A No 66-1776 06/12/2020
DAYA, DAVID
Class B No 66-2240 06/12/2020
Dittrich, Konstantin
Class B No 68-2558 05/06/2022
Dittrich, Michael
Class B No 66-2324 06/12/2020
Duncan, Kent
Class B No 68-2548 05/06/2022
el Kafroune, Ilhame
Class A No 66-2252 06/12/2020
Gustin, Robert
Class B No 66-2276 06/12/2020
Hoogendoorn, Arie
Class B No 66-2229 06/12/2020
Keating, Noel
Class A No 66-1863 06/12/2020
Meglic, Barbara
Class B No 66-2233 06/12/2020
Middelkoop, Leona
Class B No 67-2424 09/05/2021
Netten, Priscilla
Class A No 66-2273 06/12/2020
PHUA, WAN JIEN
Class B No 67-2474 09/05/2021
PINYOUSOS, SOUFA
Class A No 60-2132 21/05/2018
Portman, Alison L
Class B No 66-2228 06/12/2020
Rijks, Anna
Class B No 67-2423 09/05/2021
Schumacher, Christophe
Class B No 68-2560 05/06/2022
TAN, Ken Siang
Class B No 67-2475 09/05/2021
TANG, Tuck Mun
Class B No 67-2473 09/05/2021
Thienpondt, Kenny
Class B No 68-2559 05/06/2022
Troudes, Britt
Class B No 66-2235 06/12/2020
Troudes, Inja
Class B No 66-2246 06/12/2020
Van Dooren, Peter
Class A No 66-2353 06/12/2020
van Elzelingen, Otto
Class A No 66-2271 06/12/2020
Vielvoije, Ronald
Class B No 66-2277 06/12/2020
WEE, CHRISTOPHER
Class A No 60-2131 21/05/2018
YANG, Jia Xin
Class B No 67-2472 09/05/2021
Zonsveld, Henk
Class A No 66-1440 06/12/2020