ITF International Umpires
Member Organisations | Search / Verify Members | International Umpires | International Instructors | Approved Coaches

Choose a Country:
Selected (click to remove or Show All):
Search
Showing 40 Umpires
Ajoodha, Avishkar
Class B No 67-1941 09/05/2021
Alexandridou, Anastasia
Class B No 66-2223 06/12/2020
BIN MAHMET, ZAMRIE RISMAWADI
Class B No 68-2577 05/06/2022
BIN MOHAMED, KHEIRUL HISYAM
Class A No 66-2256 06/12/2020
BIN MORSHIDI, ZAIDI
Class B No 68-2578 05/06/2022
BINTI HUSAIN, ZALWANI
Class A No 68-2579 05/06/2022
BOON, KEN LOON
Class A No 66-1774 06/12/2020
Bosse, Norbert
Class A No 67-2408 09/05/2021
Chan, Sharon
Class A No 66-1776 06/12/2020
DAYA, DAVID
Class B No 66-2240 06/12/2020
Dittrich, Konstantin
Class B No 68-2558 05/06/2022
Dittrich, Michael
Class B No 66-2324 06/12/2020
Duncan, Kent
Class B No 68-2548 05/06/2022
Engler, Marcus
Class B No 55-1978 09/04/2016
Galinski, Gerard
Class A No 66-1962 06/12/2020
Galinski, Iris
Class A No 67-2117 09/05/2021
Girvin, Richard
Class A No 66-1940 06/12/2020
Ivaniichuk, Vasyl
Class B No 62-2145 10/05/2019
Jang, SeongJu
Class A No 67-2429 09/05/2021
Lakomski, Ralf
Class A No 67-2407 09/05/2021
Latusek, Pascal
Class B No 66-2328 06/12/2020
Magagula, Sisekelo Trevor
Class B No 66-2348 06/12/2020
Magua, Norman
Class A No 66-1023 06/12/2020
Maniukh, Oleksii
Class B No 62-2144 10/05/2019
Meinecke, Marcel
Class No
Miljkovic, Arif
Class A No 66-2225 06/12/2020
Nastri, Mireille
Class B No 53-1949 22/02/2015
Parfan, Taras
Class B No 62-2146 10/05/2019
Park, KyungJin
Class A No 67-2428 09/05/2021
PHUA, Wan Jien
Class B No 67-2474 09/05/2021
Pogosyan, MAYYA
Class B No 62-2136 10/05/2019
Raven, Joerg
Class A No 67-2406 09/05/2021
Schumacher, Christophe
Class B No 68-2560 05/06/2022
Shumov, Artem
Class A No 62-2133 10/05/2019
Soskolne-Magua, Tanya
Class A No 66-1938 06/12/2020
Stander, Peter
Class B No 66-1953 06/12/2020
TAN, Ken Siang
Class B No 67-2475 09/05/2021
TANG, Tuck Mun
Class B No 67-2473 09/05/2021
Thienpondt, Kenny
Class B No 68-2559 05/06/2022
YANG, Jia Xin
Class B No 67-2472 09/05/2021